වැඩිම බිලියනපතියන් පිරිසක් ජීවත් වන නගරය මෙන්න

වැඩිම බිලියනපතියන් පිරිසක් ජීවත් වන නගරය මෙන්න

ලෝකයේ වැඩිම බිලියනපතියන් පිරිසක් ජීවත් වන නගරය බවට චීනයේ බීජිං නගරය ප්‍රථම වරට පත්ව තිබේ.

 

 

චීනයේ බීජිං නගරය විසින් අත්පත් කරගෙන ඇත්තේ මීට පෙර ඇමෙරිකාවේ නිව්යෝක් නගරය වෙත හිමිව තිබූ වාර්තාවකි.

 

 

ඒ අනුව, මේ වනවිට බිලියනපතියන් 100 දෙනෙකු බීජිං නගරයේ ජීවත් වන අතර, නිව්යෝක් නගරයේ ජීවත් වන බිලියනපතියන් 95 දෙනා ඉක්මවා යමින් එම වාර්තාව තබා තිබේ.

 

 

එමෙන්ම, චීනයේ වාණිජ අගනගරය වන ෂැංහයි වෙත මෙහිදී පස් වැනි ස්ථානය හිමිව තිබේ.

 

 

චීනයේ ධනවතුන් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කරන හියුරන් සංවිධානය විසින් මෙම තොරුතුරු අනාවරණය කර ඇති අතර, එම සංවිධානය පසුගිය වසර පහක කාලය තුළ ලෝකයේ ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ වාර්ෂික ලැයිස්තුවක්ද ඉදිරිපත් කරයි.