ශ්‍රී ටී.වී. ක්‍රිකට් ගැටුම අදයි

ශ්‍රී ටී.වී. ක්‍රිකට් ගැටුම අදයි

ශ්‍රී ටී.වී. ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද(27)කොළඹ ඩඩ්ලි සේනානායක විදුහල් පිටියේ දී පැවැත්වෙනවා.

 

 

සිංග මචං චාලි,අන්ලිමිටඩ් සික්සර්ස් සහ මරියකඩේ ගැන්ස්ටර්ස් මෙහිදී තරගවැදීමට නියමිතයි.

12742842_1067846856622221_3231449815347333821_n 12744137_1067846859955554_7139980244410861499_n
12744278_1067846889955551_6198413449298863028_n 12745785_1072893189450921_3946143856254507844_n (1)