බිග් මැච් ඔට්ටුවට ගිලන් රියක් හොරකම් කරලා

බිග් මැච් ඔට්ටුවට ගිලන් රියක් හොරකම් කරලා

කොළඹ ආනන්ද-නාලන්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැති අද අක්ෂිදාන සංගමයේ ගිලන් රථය හොරෙන් පදවාගෙන ගිය බව කියන නීති ශිෂ්‍යයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව කුරුඳුවත්ත පොලිසිය සඳහන් කළේය.

 

ගිලන් රියදුරා ගිලන්රිය සෝදා බැහැරට ගොස් සිටිය දී මෙම රථය රැගෙන ගොස් ඇතැයි ද, ඔට්ටුවක් ජය ගැනීමට තමා එසේ කළැයි ද ඔහු පොලිසියට කියා ඇත.