වැට් බද්ද වැඩිවේ

වැට් බද්ද වැඩිවේ

3d people - man, people push up word "tax"

11% ක්ව පැවති වැට් බද්ද 15% දක්වා වැඩි කරන බවත්, විදුලිය හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ එයින් නිදහස් කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (08) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

 

කෙසේ වෙතත් 2%ක්ව පැවති ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ධ (​NBT) වැඩි නොකරන බවත් අගමැති වරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.