විදේශ ශ්‍රමික රක්ෂණය නැත්නම් වැඩක් නෑ

විදේශ ශ්‍රමික රක්ෂණය නැත්නම් වැඩක් නෑ

ඔබ ස්වයං මාර්ගයෙන් රැකියාවක් සදහා විදේශගත වන්නේ කටාර් හෝ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයටද ? එසේනම් කාර්යංශයේ ලියාපදිංචියට පෙර විදේශ ශ්‍රමික රක්ෂණය අදාල රටේ සේවායෝජකයාගෙන් ලබාගත යුතුය. එය රැකියාව කිරීමට අත්‍යාවශ්‍ය රක්ෂණයකි. මෙම රක්ෂණ සහතිකය නොමැතිව කටාර් හෝ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ( ඩුබායි ) රටවල රැකියා සදහා ලියාපදිංචි විය නොහැකිය.

 

වැඩි විස්තර සදහා පහත වෙබි අඩවියට පිවිසෙන්න.

http://www.slbfe.lk