මුස්‌ලිම් ජාතිකයකු යයි සිතා හිමිනමකට පහර දීලා

මුස්‌ලිම් ජාතිකයකු යයි සිතා හිමිනමකට පහර දීලා

මුස්‌ලිම් ජාතිකයකු යෑයි සිතා ඇමරිකාවේ ඔරිගන් ප්‍රදේශයේදී බෞද්ධ භික්‍ෂුවකට ප්‍රහාරයක්‌ එල්ල වී ඇත.

තොසෙන් සැම්සන් නම් මේ භික්‍ෂුව සිය වාහනය නවත්වා බල්ලන්ට ව්‍යායාම් ලබා දෙද්දී සුදු ජාතිකයකු පැමිණ වාහනයටත් භික්‍ෂුවගේ මුහුණටත් පහර දී ඇත.

 


මුස්‌ලිම් ජාතිකයන්ට එරෙහිව නොසරුප් වදන් කියමින් ඔහු මේ භික්‍ෂුවට පහර දී ඇත.

මේ පුද්ගලයාට තමා සමාව දෙන බවත් තරහෙන් පිපිරෙන පුද්ගලයකුගේ ජීවිතය ගැන තමාට කනගාටුවක්‌ දැනෙන බවත් මේ භික්‍ෂුව පවසා තිබේ.

සියලු ආගමිකයන් සහෝදරයන් ලෙස ජීවත් විය යුතු බවත් උන්වහන්සේ පවසා තිබේ.