කොරියා රැකියා වැඩිවේ

කොරියා රැකියා වැඩිවේ

දකුණු කොරියාවට යැවෙන මෙරට ශ්‍රමිකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට ශ්‍රී ලංකාව එකඟතාව පළ කර තිබේ.

දකුණු කොරියාවේ නිල සංචාරයක නිරත විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සහ දකුණු කොරියානු විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම එකඟතාවයට පැමිණ ඇති බව සඳහන්ය. එහිදී ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් සඳහා තවදුරටත් පහසුකම් සැපයීම ඉහළ නැංවීමටද දකුණු කොරියාව එකඟතාව පළ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මේ වන විටත් ශ්‍රි ලාංකිකයෝ 42,000කට අධික පිරිසක් දකුණු කොරියාවේ සේවය කරමින් සිටිති. මෙම ශ්‍රමිකයින් දෙරටේම ආර්ථිකයට ශක්තියක් වී ඇති බව දකුණු කොරියානු විදේශ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.