හයිඩ් පිටියට මහින්ද පැමිණේ(ඡායාරූප)

හයිඩ් පිටියට මහින්ද පැමිණේ(ඡායාරූප)

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජන රැලිය අද(17) කොළඹ හයිඩ් පිටියේ දී පැවැත්විණි.
හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එ්කාබද්ධ විපක්ෂයේ ජන රැලිය ආරම්භ කර පැය එකහමාරකට පසු පැමිණියේය.

 

එම රැළියේ ඡායාරූප පහතින් බලන්න.

3 4 5 6 3508_976890002402818_8470637312351274396_n 1512514_976890092402809_8220160803731059734_n