රටෙන්ම මුලට ආපු හයදෙනා

රටෙන්ම මුලට ආපු හයදෙනා

0 304

පසුගිය දෙසැම්බරයේ පැවැති 2015 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පෙනී සිටි ලක්‍ෂ සංඛ්‍යාත සිසු සිසුවියන් අතුරෙන් පළමු, දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන හිමිකර ගැනීමට පිළිවෙළින් කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය, නාලන්දා විද්‍යාලය හා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය සමත් විය.
මෙවර ප්‍රතිඵලවලට අනුව තෙවැනි ස්ථාන දෙකක්ද, හත්වැනි ස්ථාන දෙකක් හා අටවැනි ස්ථාන 3ක්ද වූ අතර, ප්‍රථම ස්ථාන 8න් 6ක් කොළඹ පාසල් විසින් අත්කරගෙන තිබේ.
කොළඹ විශාඛා බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ එස්. සත්සරණි හෙට්ටිආරච්චි සිසුවිය දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානයද, කොළඹ නාලන්දා මහා විද්‍යාලයේ කේ.කේ. සමල් පුන්සර දෙවැනි ස්ථානයද, කොළඹ දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ ආර්. මලිනා රත්නායක සහ මහනුවර මහාමායා බාලිකා විදුහලේ ආර්.එම්. ඉන්දීවරි උමයංගනා කුමාරි රත්නායක යන සිසුවියෝ තෙවැනි ස්ථානයද හිමිකර ගෙන සිටිති.
කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ එච්.එම්.ජී. රනිදු අරුණජ හේරත් සිවුවැනි ස්ථානයද, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නෙවිඳු අමජිත් වල්පිට පස්වැනි ස්ථානයද, ගම්පහ බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලයේ එස්.ජේ. හිරුෂ නෙත්සර හයවැනි ස්ථානයද, පානදුර සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ ඒ. තරුෂි අංජලිකා සහ මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ දිනෙත් සංජුල ජයකොඩි හත්වැනි ස්ථානයද, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඩබ්ලිව්.ඒ.අයි. චතුරංග විජයසිංහ, ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ්ස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ඒ.එස්. අමායා නානායක්කාර හා මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. යසස්වින් වෙල්ලප්පුලි අටවැනි ස්ථානයද හිමිකරගෙන සිටිති.