බැසිල් යළිත් ගේන්නේ පවුල තර කරන්නද – ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ලොකු අවුලක්

    0 295

    මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය සොයුරු බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පක්ෂයේ බලය අල්ලාදීමට සුදානම් වන්නේ දැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පිරිසට ප්‍රශ්ණයක් පැන නැගී තිබෙනවා.

    පසුගිය දා නව වසරේ වැඩ අරඹමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය කතාවෙන් පසු කතා කිරීමේ අවස්ථාව දුන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාටයි.

    මෙය දැඩි දෝෂදර්ශනයට ලක්ව තිබෙනවා.

    මේ අනුව කොමිස් ලබාගත් බවට චෝදනා කළ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට මෙලෙස අවස්ථාවක් දීම තුළින් ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කොන් කිරීම පිළිබඳව බොහෝ දෙන චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා.